> Mäntsälän
Koodarikoulu

Ponnahduslauta tulevaisuuteesi

> Perusasioista robotiikkaan ja chatbotteihin. Mäntsälän Koodarikoulu tuo sinulle mahdollisuuden ottaa haltuun yksi tämän päivän kysytyimmistä taidoista.

Mikä koodarikoulu?Katso kurssitarjonta

> Mikä on Mäntsälän Koodarikoulu?

Kätevä opetustarjonnan yhteenliittymä
> Mäntsälän koodarikoulun tarkoituksena on yhdistää Laurean, Keudan ja Mäntsälän lukion voimavarat ja tuoda kattavaa ohjelmointiopetusta kaikille. Mainittujen koulujen lisäksi Mäntsälän Koodarikoulutus on luotu yhteistyössä Mäntsälän kunnan, Mäntsälän Yrityskehityksen ja paikallisten yrittäjien kanssa.

Tutustu kurssitarjontaan

> Kurssitarjonta

Mäntsälä lukio

 • JAVA-OHJELMOINTI, 5 op.
  Kurssilla perehdytään nykyaikaisen ohjelmoinnin perusideoihin sekä ohjelmoinnissa käytettävien työvälineiden lisäksi algoritmien laatimiseen. Kurssi ei vaadi ennakkotietoja ohjelmoinnista. Kurssi vastaa sisällöltään Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen kurssia Ohjelmoinnin perusteet.
 • WEB-JULKAISEMINEN, 2 op
  Kurssilla opetellaan HTML5-dokumenttien tuottaminen ja niiden muotoileminen CSS-tyylitiedostoilla. Opitaan myös WWW-lomakkeiden kirjoittaminen ja niiden tietojen tallentaminen ja käsitteleminen valmiilla ohjelmilla.

  Näiden kurssien suorittamisen jälkeen voi osallistua Laurean kurssille Robotiikka ja chatbot -ohjelmointi (5op). Tämä on verkkokurssi, johon järjestetään lähiopetusta Mäntsälässä. Kurssi järjestetään syyslukukaudella 2019 edellisten kurssien jälkeen.

  Näitä opintoja voi halutessaan jatkaa Laurean kanssa sovitun ohjelman mukaan.

  Keuda

  • KIINNOSTAAKO KOODAUS? OPI OHJELMOIMAAN
   Kurssilla perehdytään nykyaikaisen ohjelmoinnin perusideoihin sekä ohjelmoinnissa käytettävien työvälineiden lisäksi algoritmien laatimiseen.

   Kurssi ei vaadi ennakkotietoja ohjelmoinnista. Kurssi vastaa sisällöltään Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen kurssia Ohjelmoinnin perusteet.

   Tässä koulutuksessa opit ohjelmoinnin eli koodauksen perusteita. Tavoitteena on oppia tekemään sovelluksia, joissa on käyttöliittymä, toimintalogiikkaa ja tietokanta.

   Opiskelu aloitetaan perusasioilla, jonka jälkeen edetään syventäviin harjoituksiin ja lopuksi toteutetaan pieni ohjelmakokonaisuus.

   Koulutus ei vaadi esitietoja ohjelmoinnista, vaan tärkeintä on motivaatio ja kyky oppia uutta.

   Kurssi tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kehittyä ohjelmistoalan tehtäviin.

   Opi ohjelmoimaan -kokonaisuuden voi myöhemmin liittää osaksi ammatillista tieto- ja viestintätekniikan tutkinnon perusteita (datanomi).

   Hae kurssille verkossa:
   http://tiny.cc/OpiOhjelmoimaan

  Laurea

  • ROBOTTIEN JA CHATBOTTIEN 
   OHJELMOINNIN PERUSTEET, 5 op

   Kiinnostavatko ohjelmisto- ja palvelurobotit?

   Tässä koulutuksessa voit keskittyä joko verkossa toimivan chatbotin ohjelmointiin tai Pepper-palvelurobotin ohjelmointiin.

   Jokainen opiskelija tai -ryhmä valitsee oman casen, johon rakennetaan opintojakson aikana mahdollisimman toimiva ja käyttökelpoinen demo.

   Opintojakso on ammattikorkeakoulututkinnon tasoista, joten se voidaan myöhemmin hyväksilukea mahdollisissa ammattikorkeakouluopinnoissa.

   Koulutuksen tavoitteet:
   - Kehittää loogista ja luovaa ajattelua
   - Ymmärtää koneen ja ihmisen vuorovaikutuksen perusteet
   - Ymmärtää robotiikan mahdollisuudet ja rajoitteet
   - Ymmärtää keskustelupohjaisen käyttöliittymän logiikka ja dialogien luonti
   - Tehdä kokeiluja roboteilla (Pepper tai chatbotit)

  Ota yhteyttä!

  Tuula Ilvonen
  Mäntsälä lukio

  040 314 5300
  tuula.ilvonen@mantsala.fi
  Eija Lumme
  Keuda
  050 326 6809
  eija.lumme@keuda.fi
  Jyri Lindroos
  Keuda

  040 174 4562
  jyri.lindroos@keuda.fi
  Ilkka Kurkela
  Laurea

  040 651 4689
  ilkka.kurkela@laurea.fi
  Pekka Lintonen
  Mäntsälän kunta
  040 314 5192
  pekka.lintonen@mantsala.fi
  Jyrki Teeriaho
  Mäntsälän Yrityskehitys

  050 381 9204
  jyrki.teeriaho@yrityskehitys.net